Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lubelskiego Stowarzyszenia Pszczółka

                                                              ZARZĄD

                              Lubelskiego  Stowarzyszenia  Pszczółka

                        działając na podstawie § 27 p-kt 1 Statutu Stowarzyszenia

                                                            z w o ł u j e 

                       na dzień  30 czerwca 2024r. o godz. 15 30 ( 1-szy termin )

                w Remizie OSP w Tereszynie, Tereszyn 25A, 21-030 Tereszyn

                                 

                                      Walne  Zebranie  Członków

                     Lubelskiego  Stowarzyszenia  Pszczółka

 

Z następującym porządkiem obrad:

 

1  -  Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,

2  -  Wybór przewodniczącego następnie sekretarza,

3  -  Wybór komisji :

       a/  mandatowo – skrutacyjnej,

       b/  uchwał i wniosków,

4  -  Odczytanie listy pełnomocnictw,

5  -  Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2023rok,

6  -  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023rok,

7  -  Realizacja wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym,

8  -  Dyskusja nad sprawozdaniami,

9  -  Podjęcie uchwał w sprawach:

       -   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

       -   zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

       -   zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

       -   udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

       -   przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023rok.

10  -  Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków oraz przyjęcie zgłoszonych wniosków.

11  -  Zamknięcie obrad

 

Uwaga : 

W przypadku braku wymaganej zapisami Statutu ilości zebranych ogłasza się 2-gi termin  na godz. 1600

Zakupiony film szkoleniowy "Strategia walki z warrozą" wyemitowany zostanie bezpośrednio po zamknięciu obrad Walnego.

UWAGA

 

Leki refundowane w 2024

Produkt opakowanie Substancja czynna Stosowanie Refundacja Przewidywana cena po uwzględnieniu dotacji Szacowany koszt leczenia 1 rodziny Ilość leczonych rodzin z 1 opakowania
Apiwarol  25 tabletek amitraz 12,5 mg/tab. tabletki do odymiania tak 12-13 2,50 5
Biowar  10 pasków amitraz 500 mg/pasek paski do zawieszania w ulu tak 13-14 2,8 5
Apivar  10 pasków amitraz 500 mg/pasek paski do zawieszania w ulu tak 13-14 2,8 5
Apistrip 10 pasków amitraz 500 mg/pasek paski do zawieszania w ulu tak 13-14 2,8 5
Bayvarol  5 x 4 paski flumetryna 3,6 mg/pasek paski do zawieszania w ulu tak 18-19 3,8 5
Polyvar yellow  10 pasków flumetryna 275 mg/pasek paski do umieszczania w ulu tak 26-27 5,4 5
ApiLifeVar  2 płytki zawartość 1 płytki:               tymol 8,00 g                        olejek eukaliptusowy 1,72 g kamfora racemiczna 0,39 g lewomentol 0,39 g płytki do umieszczania w ulu tak 2,7-2,8 5,6 0,5
Apiguard  1 tacka tymol 12,5 g/tacka tacki do umieszczania w ulu tak 2,7-2,8 5,6 0,5
Thymovar  10 pasków tymol 15 g/pasek paski do umieszczania w ulu tak 21-22 4,4 5
Api-Bioxal 500 ml kwas szczawiowy 44,2 mg/ml roztwór do polewania tak 17-18 1,8 10
Varromed 555 ml kwas szczawiowy 31,42 mg/ml kwas mrówkowy 5 mg/ml zawiesina do polewania tak 26 2,6 10
Oxybee 750g + 2x125g kwas szczawiowy 28,1 mg/ml proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny  tak 35 2,19 16
Formicprotect 10 saszetek (20 pasków) kwas mrówkowy 62,2 g /pasek paski do umieszczania w ulu tak 61-62 6,2 10