Opis leków do zwalczania warrozy

1.Apiwarol 

Dawkowanie,  droga i sposób podania

Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej.

Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tlącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tlącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleniu. Jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Przy diagnozowaniu warrozy należy postępować jak wyżej, umieszczając wcześniej na dnie ula arkusz papieru posmarowany tłuszczem roślinnym. Po upływie godziny od czasu odymiania należy wyjąć arkusz papieru i sprawdzić na nim obecność pasożyta.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Apiwarol działa wyłącznie na roztocza Varroa destructor znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczół. Nie niszczy pasożyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną  dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwia. W sezonie pasiecznym walkę z pasożytem można prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwia trutowego.
Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczół. Ze względu na możliwość przenikania amitrazy do miodu, jesienne leczenie należy przeprowadzić po usunięciu z ula zapasów miodu przeznaczonego do konsumpcji.

Okres karencji
Miód – 5 dni
Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

2.Biowar 500

Dawkowanie, droga  i sposób podania

Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce: 2 paski/1 ul.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół.
Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami.

Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie.

Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.

Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.

Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek.

Okres karencji
Miód – zero dni.
Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

3.Apiguard

Apiguard to naturalny organiczny produkt leczniczy zwalczający populację roztoczy warrozy. Apiguard ma postać żelu, którego substancją  aktywną jest tymol - składnik mieszanki olejków eterycznych występujących pospolicie w tymianku (macierzance). Lek - żel jest przechowywany w specjalnych opakowaniach - po 50g w gotowych do użycia aluminiowych tackach. Jedna tacka zawiera 12,5 g tymolu.Preparat ten został zarejestrowany w Polsce pod koniec 2012 roku. Preparat nadaje się do pasiek ekologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991r. Testy preparatu Apiguard w ponad 600 rodzinach pszczelich w 10 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i Ameryce Północnej wykazały, że jest to bardzo skuteczny i łatwy w użyciu preparat leczniczy. W normalnych warunkach daje średnią skuteczność na poziomie 93%.

Stosowanie leku - do wyleczenia jednej rodziny zaleca się 2 saszetki z żelem. Maksymalnie dwa cykle leczenia rocznie. Producent określa stopień toksyczności jako niski, a  przy właściwym stosowaniu leku nie stwierdzono szkodliwego wpływu tej substancji na pszczoły oraz czerw. Nie zanieczyszcza też wosku. Jest bezpieczny także dla samego pszczelarza.Apiguard jest łatwy w zastosowaniu. To lek o przedłużonym, wolnym, ale dokładnym działaniu. Otwartą tackę kładziemy nad ramkami z czerwiem, wszystkie uliczki powinny być wtedy otwarte. Po około 10 dniach należy skontrolować tackę, czy tymol już wyparował, jeśli nie, to należy poczekać jeszcze kilka dni aż całkowicie odparuje, po czym otwieramy nową i poddajemy, także na ramki. Po ok. 2-4 tygodniach, po odparowaniu drugiej blaszki leczenie zostaje zakończone. Żel w niższych temperaturach paruje bardzo wolno, stąd okres trzymania tego leku w ulu znacznie się wydłuża. Optymalną temperaturą zewnętrzną dla działania leku jest 15°C. Preparat jest także efektywny w niższych temperaturach, ale żel wyparowuje wolniej, w związku z tym preparat musi pozostać w ulu dłużej.

Działanie leku - w odróżnieniu od innych tego typu preparatów oparty na żelu Apiguard uwalnia się stabilnie i nadmiernie nie przeszkadza pszczołom.  Robotnice kontaktują się z tacką z preparatem, usuwają żel w ramach czynności czyszczenia ula i rozprowadzają go po całej rodzinie.  Tymol działa  poprzez przenikanie przez błony komórkowe, powoduje denaturację białek  i zmiany w procesach komórkowych roztoczy. Apiguard odznacza się podwójnym mechanizmem działania. Pierwszym z nich jest droga oddechowa – uwalniany tymol rozprzestrzenia się w ulu dzięki ruchowi skrzydeł pszczół i atakuje roztocza, które go wdychają. Dodatkowo żel jest rozprowadzany po ulu przez robotnice w drodze ich wzajemnego fizycznego kontaktu. Dzięki temu Apiguard zabija roztocza w drodze kontaktu.

Preparat powinien być stosowany późnym latem lub jesienią poza okresem produkcyjnym, po ostatnim miodobraniu. Najlepsza pora zaaplikowania go do ula to wieczorem, kiedy temperatury są nieco niższe i pszczoły zbieraczki powróciły już do ula. Przy wyższych temperaturach (podczas zastosowania w sierpniu) zaleca się zwiększenie wentylacji i zapewnienie prawidłowej cyrkulacji powietrza.

Apiguard swoim działaniem przypomina strukturę gąbki, której pory rozszerzają się bądź zwężają w zależności od temperatury. Temperatura zatem reguluje intensywność wydzielania się tymolu. Uliczki międzyramkowe nie powinny być zamknięte beleczkami. Pszczoły muszą mieć jak najlepszy dostęp do wstawionej tacki z lekiem. Ponadto, otwierając kilka dodatkowych uliczek zwiększamy cyrkulację powietrza w gnieździe, podnosząc efektywność leczenia i zapobiegając niepożądanym następstwom, jak np. zamieranie czerwiu czy nadmierne wentylowanie przez pszczoły. W trakcie leczenia pszczoły mogą   gwałtownie wychodzić na wylot i  intensywnie wentylować skrzydełkami. Mogą się tworzyć tzw. brody. Nie ma to ujemnego wpływu na leczenie, ponieważ  w wyższej temperaturze lek szybciej się rozchodzi a pszczoły stają się aktywniejsze, czego skutkiem może być szybsze zużycie żelu.

Nie zaleca się stosowania Apiguardu wczesną wiosną, gdyż może to krótkotrwale ograniczyć czerwienie matek, co w okresie wiosennym nie jest wskazane. Producent informuje, że jeśli zachodzi potrzeba zredukowania ilości roztoczy Varroa w ulu, to oczywiście środek można zastosować wiosną, ale przy temperaturze min. 15-16°C. Zabieg ten nie zadziała na roztocza znajdujące się pod zasklepem czerwiu, ale może znacząco zredukować ilość roztoczy pasożytujących na dorosłych pszczołach, co zapobiegnie dalszemu i nadmiernemu ich namnażaniu się.

Skuteczność preparatu w poszczególnych rodzinach pszczelich może być różna ze względu na sposób stosowania oraz stopień porażenia rodziny. W związku z tym Apiguard należy stosować jako jedną z metod w ramach programu zintegrowanej walki z warrozą, przy czym należy regularnie obserwować osyp roztoczy. W razie zaobserwowania znacznego  osypu zaleca się zastosowanie dodatkowego i innym środkiem zabiegu przeciw warrozie.

Uwagi:

 1 – przestrzegać określonych dawek leku, ponieważ  nieodpowiednia dawka może mieć  niekorzystny wpływ na rodzinę pszczelą, czyli: pobudzenie, ucieczka, podwyższona śmiertelność,

 2 – nie stosować w trakcie pożytku, aby uniknąć możliwej zmiany smaku miodu,\

3 – przestrzegać temperatury otoczenia: nie mniej jak 15 C i nie więcej jak 40 C,  

4 – wszystkie rodziny w pasiece należy leczyć jednocześnie,

 5 - producent podkreśla, aby nie stosować w trakcie leczenia Apiguardem innego środka w tym samym czasie.

 6 – lek przeznaczony jest wyłącznie dla zwierząt, wydawany z przepisu lekarza i do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.