Informacje wrzesień 2020 r.

Informuję, że są przyjmowane propozycje zakupu sprzętu pszcelarskiego  i lawet w 2021r. Swoje zapotrzebowania proszę zgląszać pod nr tel. 793-135-472

 

Walne zgromadzenie członków!!!!

Termin zebrania ustala się na 27  września 2020 na godzine 14.30 w Niedrzwicy Dużej, ul. Legionowa 54 u państwa Sobierajów. W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się na godzinę 15.00 tego samego dnia i w tym samym miejscu. O planowanej obecności proszę poinformować kol. Adama Sobieraja pod nr tel.693-405-144 jak najwcześniej.

 

        

 

Prosimy o  śledzenia zmian i aktualizacji komunikatów na   stronie internetowej.

Wszelkie zmiany będa zamieszczane na bieżąco w zakładce informacje dla członków