Informacje luty 2020 r.

Składki Członkowskie

Przypominam, że termin opłacania składek mija 31.03.2020r

Członkowskie-40zł plus 2 zł za każdy ul.

nr rachunku bankowego: 22 1750 1107 0000 0000 2070 5628

mail<><><><<><>><><><><>mail<><><><><><><><><><<>mail

                    

 

        

 

Prosimy o  śledzenia zmian i aktualizacji komunikatów na   stronie internetowej.

Wszelkie zmiany będa zamieszczane na bieżąco w zakładce informacje dla członków