Informacje maj 2020 r.

Składki Członkowskie

Przypominam, że termin opłacania składek mija 31.03.2020r

Członkowskie-40zł plus 2 zł za każdy ul.

nr rachunku bankowego: 22 1750 1107 0000 0000 2070 5628

mail<><><><<><>><><><><>mail<><><><><><><><><><<>mail

                    Zostały podpisane umowy na dotacje 

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu pszczelarskiego i przyczepek proszę o zgłaszanie tego faktu na nr tel.793-135-472 po godz. 20-tej

WAŻNE zaczerpnięte że strony KOWR-u od sezonu 2019/2020:

Dla działań:

  • zakup sprzętu pszczelarskiego
  • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

 Beneficjentami mogą być tylko Pszczelarze, producenci produktów pszczelich (podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół) – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego).

Osoby zaineresowane zakupem matek i odkładów  prosze zgłaszać zapotrzebowanie na nr tel. 793-135-472 po godz.20-tej. W tym roku mamy podpisana umowę na odbiór odkładów i pakietów od Zenona Liśkiewicza z Chełma ( tylko ramka warszawska poszerzana).

Ponizej odnośnik z listą pasiek , ktore przesłały zaświadczenie o zdrowotnośc do KOWR-u.

Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedstawiły prawidłowe zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności pni pszczelich" w sezonie 2019/2020. Zakup dopiero po umieszczeniu pasieki hodowlanej na liście KOWR-u. Jeżeli nie ma interesującego nas hodowcy na liście nie mozemy od niego brac matek w danej chwili.

 

Do 30 maja mozna sklądać zapotrzebowanie na leki  u kol. Adama tel.693-405-144. Refundowane leki to Apiwarol, Biowar, Bayvarol, Polivar i Apiguard Odpłatność na zbliżonym poziomie jak w roku 2019

 

        

 

Prosimy o  śledzenia zmian i aktualizacji komunikatów na   stronie internetowej.

Wszelkie zmiany będa zamieszczane na bieżąco w zakładce informacje dla członków